Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Специалист "Въвеждане на данни"

Tърсим организиран, отговорен и прецизен в детайлите специалист за въвеждане на данни , който да се присъедини към екипа на Овергаз Директ ЕООД.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Администрира продажбите на Дружеството, като въвежда данни в информационните системи.
 • Поръчва газови уреди и оборудване и контролира документооборота, свързан с доставките им.
 • Активно взаимодейства с технически ръководители, търговски и финансов отдел във връзка с приключване и протоколиране на извършените продажби.
 • Въвежда и поддържа актуалността на информацията в базата данни с клиенти и бизнес партньори.
 • Следи за качествено и срочно изготвяне на документи.
 • Участва в разработването на вътрешноорганизационната система за администриране на процесите в дружеството.
 • Изготвя графици, анализи и справки за изпълнение на договорите на дружеството и доставките на газови уреди и оборудване.
 • Контактува с контрагенти на дружеството и издава фактури от специализиран софтуер.
 • Участва в годишна инвентаризация.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Висше образование  — професионален бакалавър, бакалавър, магистър.
 • Професионален опит минимум 1 година. Опит в областта на логистиката, работа с подизпълнители, доставчици на стоки и умения за работа със специализиран счетоводен софтуер Ажур, ще се считат за предимство.
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office.
 • Организираност, отговорност и инициативност. Умения за ефективна комуникация и работа в екип, отлични аналитични умения, с възможности за вземане на решения.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу.  Желаем Ви успех.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.
Кандидатствай Виж всички