Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Отговорен счетоводител "Финансови отчети"

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

Ние от Овергаз вярваме, че мисията на човек е да бъде полезен и само създавайки за другите, може да изгражда себе си.

Още от самото създаване на компанията Овергаз инвестира дългосрочно в собствени проекти, насочвани към обществото. Важни елементи на всички тези инициативи са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.

Ако Вие сте комуникативна личност и притежавате организационни умения, аналитично мислене, внимание към детайла и отлични познания на счетоводните стандарти и принципи, имаме интересно предложение за Вас. Ние търсим опитен професионалист, който да се присъедини към екипа ни като Отговорен счетоводител.

 

Описание на длъжността:

 • Изготвя отчети: индивидуални финансови, данъчни, статистически и регулаторни;
 • Отговаря за изготвянето и изготвя счетоводни справки;
 • Осчетоводява данъчни разчети, дълготрайни активи, амортизации и работни заплати;
 • Отговаря за текущ и последващ контрол на първичните счетоводни документи за обработка;
 •  Контролира коректността на счетоводната база с данни;
 • Отговаря за счетоводното обслужване на поверените му дружества.

От Вас очакваме:

 • Бакалавърска  или магистърска степен по "Счетоводство";
 • Минимум пет години професионален опит като счетоводител;
 • Отлични умения за работа с MS Office. Умение за работа със специализирани счетоводни продукти (Ажур L, SAP-FI) е предимство;
 • Отлично познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство. Опит с прилагането на МСФО е предимство;
 • Прецизност, организираност, умения за работа в екип, комуникативност.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички