Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Изграждане на газоразпределителната мрежа" за регион София

"Овергаз Мрежи" АД обявява вътрешен и външен подбор за Експерт "Изграждане на газоразпределителната мрежа" за регион София. Търсим инициативен и отговорен специалист с опит в строително - инвестиционния процес при изграждане на техническа инфраструктура.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Огранизира с представител на Общината, Строителя и Строителен надзор откриване на строителна площадка.
 • Изготвя опис на строежа, който ще бъде възложен за строително-монтажни работи /СМР/, възлага проект за временна организация на движението /ВОД/, съгласува графици за СМР, осигуряване на маршрутни листи, депо за инертни материали.
 • Координира задачи по проекти, включително планиране и отчитане на извършената работа.
 • Осъществява комуникация с доставчици, подизпълнители и партньори.
 • Организира комисия съвместно с представител на Общината за приемане на възстановителните работи.
 • Участва в подготовката на акт обр.15 за приключване на СМР.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование.
 • Специализации- в сферата на енергетиката и ГИС- системи.
 • Минимум 3 години опит в строително-инвестиционна компания.
 • Отлични умения за работа с MS Office, Microsoft Project; опит при работа със SAP и JIRA ще се счита за предимство.
 • Владеене на английски език- ще се счита за предимство.
 • Прецизност и добри организационни умения, умения за работа в екип и под напрежение.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички