Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Юрисконсулт

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и прецизен Юрист с желание за развитие.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Координира и контролира процеса по завеждане дела на неизрядни длъжници.
 • Завежда електронни досиета на всички съдебни длъжници.
 • Проследява статуса на заведените граждански дела.
 • Изготвя становища по правни въпроси.
 • Участва в преговори с клиенти.
 • Следи измененията в нормативната уредба в сектор „Енергетика”.
 • Осъществява процесуално представителство пред съдебни органи.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше юридическо образование.
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
 • Много добро владеене на MS Office (Word, Excel).
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Умения за планиране и организиране на работния процес, прецизност, умения за комуникация и работа в екип, аналитично и логическо мислене, умение за взимане на решения, спазване на кратки срокове и работа под напрежение.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички