Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Стажант "Технически сътрудник"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция Стажант "Технически сътрудник".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Получава, систематизира и разпределя постъпващата кореспонденция в дружеството.
 • Съхранява и отговаря за документация, завежда архив и следи за изрядното му състояние.
 • Участва в обработване на първични счетоводни документи.
 • Изготвя различни видове справки, възложени от ръководството.
 • Изготвя писма, заповеди, доклади, протоколи и др. документи, свързани с дейността на фирмата.
 • Участва в провеждането на инвентаризации.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Образование- гимназия с икономически профил или студент след 1-ви курс в специалност "Финанси", "Икономика", "Счетоводство" или "Мениджмънт".
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Добро владеене на MS Office (Word, Excel), умение за работа със счетоводен софтуер ще се счита за предимство.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички