До Клиентите на Овергаз Мрежи АД

Уважаеми клиенти,

Както знаете, цената на природния газ се утвърждава ежемесечно от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С решение № ПП-2/01.09.2020 г. КЕВР прекрати административното производство по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена на природния газ за м. септември 2020 г. Поради това, Овергаз няма основание да издаде авансови известия за текущия месец. След произнасянето на КЕВР с решение за утвърждаване на цена на природния газ за м. септември 2020 г., ще получите авансовите известия. Сроковете за плащане ще бъдат съобразени с действащия договор за разпределение и снабдяване с природен газ и закъснението при утвърждаването на цената за м. септември 2020 година.

 

При промяна в обстоятелствата ще Ви информираме своевременно!

 

С уважение,

Овергаз

Други новини