Овергаз участва в „Часът на Земята“

По традиция Овергаз се включи в „Часът на Земята“ – една от най-големите инициативи за борба с климатичните промени в света. За поредна година газорапределителната компания загаси за час осветлението във всички свои офиси. Всички работещи в Овергаз се включиха в „Часът на Земята“ като загасиха и осветлението в домовете си.

Най-голямата световна природозащитна инициатива се провежда от 2007 година, а Овергаз участва от самото й начало в България. Тази година „Часът на Земята“ се използва, за да повиши осведомеността за рисковете пред планетата, ако не бъдат предприети спешни мерки. Инициативата се проведе на 30 март от 20:30 часа.

Освен с ежегодното си участие в „Часът на Земята“ Овергаз допринася целогодишно за борбата с климатичните промени. Газификацията е един от начините устойчиво да намаляват емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Благодарение на газифицираните клиенти на компанията, които са заменили течните и твърди горива с природен газ, през 2018 година е избегнато емитирането на 451 633 тона парникови газове.

Други новини