Развитие на газоразпределителната мрежа в гр. Стара Загора

Успешно продължава работата на „Овергаз Мрежи“ АД по разширяване на газоразпределителната мрежа в гр. Стара Загора. За да се намали периодът на ремонтните работи и да се положи нова асфалтова настилка в оптимален срок, дейностите се осъществят по предварително съгласуван график с фирмата, работеща по водния цикъл на града (ВиК – Стара Загора). С конкретните срокове за завършване на строително-ремонтните работи можете да се запознаете тук.

Други новини