Съгласуване на проекти или предоставяне на изходни данни за нуждите на проектиране на инфраструктурни обекти

Уважаеми клиенти,

Предвид обявеното извънредно положение и с оглед ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряване на Вашата безопасност и тази на служителите на „Овергаз Мрежи“ АД, ще очакваме да получим Вашите заявления и документите за съгласуване на проекти или предоставяне на изходни данни за нуждите на проектиране на инфраструктурни обекти единствено чрез куриерските фирми.

На сайта на компанията – www.overgas.bg, са публикувани бланка „Заявление“ и утвърдени цени за извършване на услуги, свързани с предоставянето на данни от техническия архив на ГИС за газоразпределителни мрежи. Молим Ви необходимите за преглед документи да са придружени с попълнена бланка, която ще се радваме да бъде разпечатана двустранно. Необходимо е да се записват четливо адрес за доставка, електронна поща и телефон за обратна връзка, под данните на вносителя.
Данните на юридическите и физическите лица, на които ще бъдат издавани фактурите за плащане, следва да са посочени коректно.

Вносителите ще бъдат уведомявани чрез електронна поща или по телефона за готовността и цената на извършената услуга. След заплащането на сумата в съответния банков клон, преписките ще бъдат изпращани с куриер на посочения адрес.

Сметките, по които могат да се заплатят услугите, извършени по съгласуване на проекти, са:
За град София – УниКредит Булбанк АД с IBAN: BG31UNCR96601009140010 BIC Код: UNCRBGSF;

За градовете: Монтана,
Мездра, Кюстендил, Петрич, Банско, Разлог – УниКредит Булбанк АД с IBAN: BG40UNCR70001522677026 BIC Код: UNCRBGSF;

За градовете: Русе,
Велико Търново, Ловеч, Горна Оряховица – УниКредит Булбанк АД с IBAN: BG83UNCR70001522677028 BIC Код: UNCRBGSF;

За градовете: Варна, Бургас, Стара Загора, Нова Загора – УниКредит Булбанк АД с IBAN: BG84UNCR70001522677107 BIC Код: UNCRBGSF;

За градовете: Асеновград, Пазарджик, Първомай – УниКредит Булбанк АД с IBAN: BG57UNCR70001522677108 BIC Код: UNCRBGSF.

Предвид създалата се ситуация, временно прекратяваме извършването на бързи услуги, като Ви уверяваме, че въпреки предприетите от „Овергаз Мрежи“ АД мерки за ограничаване разпространението на вируса, сме в готовност да продължим работата в условията на извънредно положение.

Документите за съгласуване моля, адресирайте до:
„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД
„Съгласуване на проекти”
Процес „Изграждане на газоразпределителната мрежа“
ул. „Филип Кутев” №5
1407, гр. София

За всички въпроси относно съгласуване на проекти и предоставяне на изходни данни, можете да се информирате на тел.: 0882 173 722, 0882 174 054 или на 0700 11 110.

Други новини