Ще има газ за битовите потребители, болниците, училищата, детските ясли и градини, социалните домове

Уважаеми клиенти,
Във връзка със съобщението на Министерство на енергетиката (https://www.me.government.bg/news/ministar-nikolov-shte-dade-izyavlenie-3009.html), че газоподаването към Република България ще бъде прекратено от страна на „Газпром“, Ви информираме, че снабдяването с природен газ за битовите потребители в страната е гарантирано.
Действащият закон за енергетика поставя битовите потребители на природен газ в специална „защитена група“, заедно с болниците, училищата, детските ясли и градини, както и социалните домове. Газоснабдяването за тези групи клиенти е гарантирано, дори ако доставките от Русия спрат напълно.
С най-голямо уважение:
Екипът на „Овергаз Мрежи“

Други новини