Важно съобщение!

Уважаеми клиенти,

С оглед динамичната епидемична ситуация в страната, Ви уведомяваме, че считано от 08 април  2021 г. ще бъдат приемани заявления и документи за съгласуване на проекти или предоставяне на изходни данни за нуждите на проектиране на инфраструктурни обекти само услуга със срок на изпълнение 22 работни дни.

Ще Ви очакваме в клиентските ни центрове в страната и в Приемната на Овергаз Мрежи АД в гр. София, на ул. „Сердика” №5, в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО, при спазване на всички противоепидемични мерки и осигуряване на безопасни условия за Вас и служителите на „Овергаз Мрежи“ АД.

На сайта на компанията – www.overgas.bg, на Ваше разположение остават публикувани бланка „Заявление“ и утвърдени цени за извършване на услуги, свързани с предоставянето на данни от техническия архив на ГИС за газоразпределителни мрежи. Можете да подавате документите си придружени с попълнена бланка, която е желателно да се разпечатва двустранно.

За всички въпроси относно съгласуване на проекти и предоставяне на изходни данни се информирайте на тел. 0882 174 054,  0882 173 722 или на 0700 11 110.

Желаем здраве на Вас и Вашите семейства!

Други новини