Важно съобщение

Уважаеми клиенти,

Във връзка с присъединяването на новоизградени технологични съоръжения към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, считано от 07:00 ч. на 16.08.2022 г. (вторник) до 07:00 ч. на 19.08.2022 г. (петък), държавният системен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще преустанови временно газоподаването към потребителите на природен газ на територията на гр. Стара Загора.
„Овергаз Мрежи“ АД предприе необходимите действия, за да осигури алтернативно захранване на своята газоразпределителна мрежа с природен газ и да не допусне спиране на газоподаването към своите битови потребители и присъединените към мрежата лечебни и здравни заведения.
Моля да ни извините за причиненото неудобство от евентуални смущения в газоподаването по време на ремонтните дейности!
Благодарим Ви за разбирането!

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи” АД

Други новини