Откажете се от хартиена фактура - Овергаз

Откажете се от хартиена фактура

Вашият жест е от значение!

Какви са предимствата?

Какви са предимствата?
Сигурен достъп до Вашите фактури по всяко време на денонощието. Актуална информация за Вашите сметки. Архив на Вашите електронни фактури от изминали периоди.

Как да се откажете:

С отказ от хартиена фактура Вие заставате зад нашата идея да запазим българските гори. Всеки тон рециклирана или спестена хартия спасява 13 дръвчета!