Резултати от търсенето за: 1

До 31 март присъединените по старите условия на програма DESIREE Gas могат да кандидатстват за компенсация

Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“, които са се възползвали от програмата DESIREE Gas* преди да бъдат въведени новите условия, могат да кандидатстват до края на март 2019 г., за да получат допълнителна финансова помощ за компенсация на разликата. През август 2018 година бяха подобрени условията за осигуряване на безвъзмездна помощ по програмата, а промените включват […]

Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в „Овергаз Изток“ АД, в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток“ АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“, финансиран чрез договор ESF-2303-02-02002 по ОП Развитие на човешките ресурси“ – прекратена