Откажете се от хартиената си фактура Бъдете част от едно по-зелено и по-чисто бъдеще Газификацията е инвестиция, която се изплаща и работи за Вас Уют и комфорт за Вашия дом Енергия за Вашия бизнес Природният газ е най-доброто решение за всеки бизнес. Той повишава конкурентоспособността на произвежданите от Вас стоки и предлаганите услуги.

Ние инвестираме в проекти, насочени към обществото

Нашата мисия е да осигуряваме пълен достъп до най-евтината и екологично чиста енергия – природния газ. Ние уважаваме правото на избор и държим нашите клиенти да взимат информирани решения.

За моя дом

За моя дом
Ако Вие сте избрали да се възползвате от предимствата на природния газ, ние ще Ви помогнем да газифицирате Вашия дом, за да се радвате на максимален комфорт при гарантирано ниски сметки.
Повече тук

За моя бизнес

За моя бизнес
С избора на продуктите и услугите на Овергаз, гарантирате по-сигурно бъдеще за Вашия бизнес, предвидими и ниски разходи за енергия и висока ефективност.
Повече тук

Тръжни процедури

Информация за всички текущи и изтекли поръчки с възложители от групата на Овергаз.
Виж всички
28.4.2021

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)

Прочети повече
Профил на купувача

Новини