Резултати от търсенето за: 1

Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, специално работно облеклои колективни средства за защитав рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток“ АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“, финансиран с договор ESF – 2303-02-02002, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; Обособена позиция 2: Доставка на колективни средства за защита