Slider

Ние инвестираме в проекти, насочени към обществото

Нашата мисия е да осигуряваме пълен достъп до най-евтината и екологично чиста енергия – природния газ. Ние уважаваме правото на избор и държим нашите клиенти да взимат информирани решения.

За моя дом

За моя дом
Ако Вие сте избрали да се възползвате от предимствата на природния газ, ние ще Ви помогнем да газифицирате Вашия дом, за да се радвате на максимален комфорт при гарантирано ниски сметки.
Повече тук

За моя бизнес

За моя бизнес
С избора на продуктите и услугите на Овергаз, гарантирате по-сигурно бъдеще за Вашия бизнес, предвидими и ниски разходи за енергия и висока ефективност.
Повече тук

Тръжни процедури

Информация за всички текущи и изтекли поръчки с възложители от групата на Овергаз.
Повече тук Профил на купувача
9.10.2019

Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)

Прочети повече
31.7.2019

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за „Топлофикация–Разград” АД по две обособени позиции

Прочети повече

Новини