Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции, собственост на „Топлофикация – Разград” АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация-Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции, собственост на „Топлофикация – Разград” АД

Краен срок за представяне на предложенията: 01.08.2023 г., 17:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ №1
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки