Доставка на одорант за природен газ

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Ес Дий Проджект“ EАД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на одорант за природен газ”

Краен срок за представяне на предложения за участие: 07.09.2022 г., 17:00 часа.
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки