Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Сервиз“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции“:


Краен срок за представяне на предложения за участие: 30.03.2020 г., 17:30 часа.


E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки