Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД обявява открита тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД:

 Краен срок за представяне на предложения за участие: 15.11.2019 г., 17:30 часа. 

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки