Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2022 г.

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2022 г.”

Краен срок за представяне на предложения за участие: 07.03.2022 г., 17:00 часа.

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки