Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2023 г.

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2023 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 02.05.2023 г., 17:00 часа.
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки