Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за дружества от групата на Овергаз за 2023 г.

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Групата „Овергаз“ обявява открита тръжна процедура за избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за дружества от групата на „Овергаз“ за 2023 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 03.07.2023 г., 17:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ №1
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки