Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на „Ренесанс“ АД и „Сега“ ЕАД във връзка с реконструкция и основен ремонт на зала, намираща се на II-ри етаж в БСД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на „Ренесанс“ АД и „Сега“ ЕАД във връзка с реконструкция и основен ремонт на зала, намираща се на II-ри етаж в БСД

Краен срок за представяне на предложения за участие: 08.04.2022 г., 17:00 часа.

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки