Периодични доставки на технически очистен разсол /разтвор на натриев хлорид/

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Ес Дий Проджект“ EАД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на технически очистен разсол/разтвор на натриев хлорид/”.

Краен срок за представяне на предложения за участие: 02.09.2022 г., 17:00 часа.
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки