Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация-Разград” АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)”:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 21.10.2019 г., 17:30 часа.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки