Продажба на удостоверения за спестена енергия

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД обявява провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на удостоверения за спестена енергия /УЕС/.

Краен срок за представяне на предложения за покупка на спестена енергия: 21.03.2023 г., 17:00 часа.
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки