Топлофикация-Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация-Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)“

Краен срок за представяне на предложения за участие: 24.02.2021 г., 17:00 часа.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки