Укрепване на външна стена на закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация-Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за избор на изпълнител за укрепване на външна стена на закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV за „Топлофикация – Разград” АД

Краен срок за представяне на предложенията: 04.08.2023 г., 17:00 часа, в платформа Auxionize, тел. за консултация за регистриране в платформата 0888 041527
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки