Безопасност

Природният газ е напълно сигурен и безопасен енергоизточник, в случай, че спазвате няколко правила за неговото ползване:

 • Запомнете и спазвайте инструкциите, които сте получили от техническите лица след монтиране на Вашите уреди.
 • При неизправност на Вашите газови уреди незабавно се свържете с Овергаз или със сервизната фирма, която поддържа Вашите уреди. Никога не предприемайте действия по отстраняване на повредата сами!
 • В случай на нарушаване на подаването на газ във Вашия дом:
  • Затворете крановете на газовата инсталация и спрете газовите уреди
  • Отворете вратите и прозорците на Вашия дом
  • Позвънете на телефон 0800 11 211 по фиксирания телефон
  • Не използвайте мобилен телефон или друго устройство с батерии
  • Не включвайте електрическото осветление или електрически уреди
  • Не палете клечки и свещи
  • Не пушете
 • Ако усетите миризма на газ на входа в сградата, на двора, на улицата:
  • Позвънете на телефон 0800 11 211 по фиксирания телефон
  • Вземете незабавни мерки по уведомяване и извеждане на хората от засегнатата сграда или помещение
  • Предотвратете включването и изключването на електрическото осветление, както и използването на открит огън. В никакъв случай не предизвиквайте искри!
  • До пристигане на аварийната група организирайте проветряване на помещението.
  • За Вашата безопасност е важно да знаете, че дейностите по изграждане на газови инсталации, монтаж и сервиз на газови уреди се извършват единствено от оторизирани техници. Затова Вие не трябва да:
 • Извършвате самостоятелна газификация на Вашето жилище или двор;
 • Размествате, заменяте или ремонтирате Вашите газови уреди;
 • Затваряте вентилационните канали, да запушват люковете, предназначени за почистване на димоотводите;
 • Изключвате автоматиката за безопасност и регулиране;
 • Ползвате газ при неизправност на газовите уреди;
 • Оставяте работещи газови уреди като печки без наблюдение освен такива, осигурени за непрекъсната работа и имащи за това съответната автоматика;
 • Използвате открит огън за откриване на изтичане на газ