Дейности

„Овергаз Мрежи" АД инвестира, проектира, изгражда, експлоатира и ремонтира газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на пет обособени района.


Дейността на компанията е насочена към качествено обслужване на настоящи и бъдещи клиенти, стимулиране на процесите на преструктуриране на енергопотреблението и повишаване на енергийната ефективност в бита, в производството, подобряване на екологичната обстановка в регионите на страната, прилагане на енергоспестяващи технологии и подобряване на условията на труд и бит на населението.


„Овергаз Мрежи“ има издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране 10 лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ за следните райони:

  • Район „София“ включва общините София, Банкя и Божурище. Дължината на газовата инфраструктура на дружеството в София, Банкя и Божурище е 600 километра и обслужва над 25 000 клиенти.
  • За район "Изток" компанията доставя синьо гориво в 7 града – Варна (без кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“), Бургас, Нови пазар, Нова Загора, Стара Загора, Карнобат и Ямбол, където по разпределителни газопроводи с дължина 520 километра компанията доставя синьо гориво на над 8800 клиенти.
  • 6 са градовете на територията на район „Запад“, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване с природен газ - Монтана, Кюстендил, Мездра, Банско, Разлог и Петрич. Газовата инфраструктура на дружеството в Западна България е с дължина 300 километра, а клиентите – над 6500.
  • В район "Север" компанията доставя природен газ над 12 000 клиенти в 12 града – Бяла, Велико Търново, Горна Оряховица, Исперих, Кубрат, Левски, Ловеч, Лясковец, Павликени, Попово, Разград и Русе. Разпределителната мрежа в тях е с дължина 550 километра.
  • Асеновград, Пазарджик, Пещера и Първомай са градовете, които влизат в територията на район „Юг“. В края на 2015 година газовата инфраструктура на дружеството в Южна България е с дължина 210 километра и обслужва над 4200 клиенти.