Отчитайте сами месечното си потребление на природен газ

Сега имате възможност сами да отчитате разходомерите си всеки месец. Показанията може да нанасяте в Модула за самоотчет.

За да започнете сами да отчитате потреблението си на природен газ, свалете и попълнете формуляра по-долу. Представете го в някой от нашите клиентски центрове. Услугата влиза в сила от отчетния период последващ подаването на заявлението.