Текущи процедури по ОВОС

"Овергаз Мрежи" АД има следните инвестиционни предложения в процедура по ОВОС:

"Обява за Инвестиционно предложение за изграждане на "Овергаз Мрежи" АД за изграждане на разпределителен газопроводи и газопроводни отклонения в община Петрич"

Публикувано на 19.01.2018 г.

"Овергаз Мрежи" АД има следните инвестиционни предложения в процедура по ОВОС:

Обява за Инвестиционно предложение за изграждане на "Овергаз Мрежи" АД за изграждане на ГРМ в с. Николово, община Монтана.

Публикувано на 19.06.2017 г.

"Овергаз Мрежи" АД има следните инвестиционни предложения в процедура по ОВОС:
 
Документацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на газопроводи и газопроводни отклонения в землищата на с. Кукорево, община Тунджа и град Ямбол, община Ямбол
 
Публикувано на 15.05.2017 г.

„Овергаз Мрежи" АД има следните инвестиционни предложения в процедура по ОВОС:
 
Изграждане на разпределителен газопровод до склад за готова продукция, собственост на „Лидл България ЕООД енд КО" КД, община Тунджа
 
Публикувано на 23.10.2015 г.
 

Инвестиционно предложение:Изграждане на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци” до консуматори на територията на СОР Кремиковци - гр.София Прилагам:

  • Приложение 2 - 14стр.
  • Карта - 1бр.
  • Лицензии - 2бр.

 

Публикувано на 05.11.2015