Текущи процедури по ОВОС

"Овергаз Мрежи" АД има следното инвестиционно предложение в процедура по ОВОС:

Обява за Инвестиционно предложение на "Овергаз Мрежи" АД за изграждане на разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с.Огняново, община Пазарджик; разпределителен газопровод до с.Синитово, община Пазарджик; и 2 броя площадки за съоръжения.

Публикувано на 24.01.2019 г.