Икономичност

Природният газ е много калоричен и един от най-евтините енергоизточници за дома.

Газовите уреди са икономични – те загряват и изстиват мигновено. Така готвите и си осигурявате топла вода срещу много по-малко количество енергия. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%.

Използването му за битови нужди може да намали разходите Ви за отопление, готвене и топла вода до 40% спрямо най-използваните енергоизточници. Разходът за отопление на едно средностатистическо домакинство с природен газ е в пъти по-нисък в сравнение с електричеството и нафтата.

Важно е да знаете

Енергията от природен газ е традиционно по-евтина от други енергоносители заради високата му калоричност и ефективност. Това е една от причините голяма част от домакинствата в ЕС да използват природен газ.

Постоянната конкурентна цена на синьото гориво Ви осигурява сигурност и ниски битови разходи.