Чистота

Природният газ е екологичен източник на енергия. Използването му не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха.

Замяната на традиционните енергоизточници с природен газ способства за намаляване на замърсяването и поддържане на чиста и здравословна околна среда.

При горене той отделя преди всичко водни пари и въглероден диоксид, в количества значително по-малки от тези, отделяни при използване на други енергоизточници.

Важно е да знаете

Природният газ е сигурен енергоносител – доставя се до Вашия дом по газоразпределителната мрежа при ниско налягане.

Той е по-лек от въздуха и се издига високо в пространството.