Комфорт

Природният газ е лесен и удобен за използване – не се налага транспортирането или съхранението му.

Природният газ осигурява изключителен комфорт за цялото домакинство и е на Ваше разположение по всяко време.

За разлика от домакинствата, използващи въглища, нафта или дърва за огрев, отоплението с природен газ не изисква предварително закупуване на големи количества горива, складиране, подреждане, почистване и много други дейности, които отнемат време и енергия.

Важно е да знаете

Природният газ е на Ваше разположение винаги, когато имате нужда от енергия в дома си. Използването му не изисква допълнителен ангажимент от Ваша страна за осигуряване на нужните количества.

Природният газ е лесен и удобен за използване. Той може да ви осигури постоянни количества топла вода, по-вкусни ястия, сготвени за по-кратко време и нужната за Вашето семейство топлина.