ЛОЦ „Овча купел"

Локалната отоплителна централа (ЛОЦ) Овча купел е изградена в средата на 80-те години на миналия век. Предназначението й е да доставя топла вода за отопление и битови нужди на комплекс от три 19 етажни жилищни блокове, два 14 етажни и редица еднофамилни жилищни сгради. От началото на 2005 г., когато ЛОЦ става част от групата на Овергаз, подгряването на водата се извършва само и единствено с природен газ. През 2009 г. е инсталиран когенератор, който произвежда електрическа и топлинна енергия. Благодарение на този факт крайните потребители имат възможност да ползват топлинна енергия на конкурентна цена.


На основание чл. 36а, ал.1 от Закона за енергетиката, “Овергаз Мрежи” АД предлага за утвърждаване от Комисия за енергийно и водно регулиране следните цени на ЛОЦ „Овча купел” – гр. София:

  •    за електрическа енергия – 311.71 лева/МВтч без ДДС
  •    за топлинна енергия – 136.85 лева/МВтч без ДДС.

25.02.2019 г.