ЛОЦ „Овча купел"

Локалната отоплителна централа (ЛОЦ) Овча купел е изградена в средата на 80-те години на миналия век. Предназначението й е да доставя топла вода за отопление и битови нужди на комплекс от три 19 етажни жилищни блокове, два 14 етажни и редица еднофамилни жилищни сгради. От началото на 2005 г., когато ЛОЦ става част от групата на Овергаз, подгряването на водата се извършва само и единствено с природен газ. През 2009 г. е инсталиран когенератор, който произвежда електрическа и топлинна енергия. Благодарение на този факт крайните потребители имат възможност да ползват топлинна енергия на конкурентна цена.


На основание решение № Ц-15/01.10.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране “Овергаз Мрежи” АД обявява следните цени за потребителите на ЛОЦ „Овча купел”, считано от 01.10.2018 г.:

  •    за електрическа енергия – 287.81 лева/МВтч без ДДС
  •    за топлинна енергия – 119.04 лева/МВтч без ДДС.

02.10.2018 г.