График за отчитане на битови потребители

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ на потребители за битови нужди, обявява график за отчитане на битовите потребители през 2018 г. Графикът е представен по-долу и се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

 

Месец

Период за отчитане

Януари

29.01.2018г.- 01.02.2018г.

Февруари

27.02.2018г.- 01.03.2018г.

Март

28.03.2018г.- 31.03.2018г.

Април

26.04.2018г.- 30.04.2018г.

Май

29.05.2018г.- 31.05.2018г.

Юни

27.06.2018г.- 30.06.2018г.

Юли

29.07.2018г.- 31.07.2018г.

Август

29.08.2018г.- 31.08.2018г.

Септември

27.09.2018г.- 30.09.2018г.

Октомври

29.10.2018г.- 31.10.2018г.

Ноември

28.11.2018г.- 30.11.2018г.

Декември

29.12.2018г.- 02.01.2019г.