Финансиране

Цената на газовата инсталация зависи от индивидуалните особености на всяко домакинство, като дължина на тръбите, вид на газовите уреди и др. Средната стойност на инвестицията за газифициране на 3-стайно жилище възлиза на около 2500 лв. В случай, че е необходимо да бъде изградена и водна отополителна инсталация, сумата е около 5000 лв.

Овергаз Капитал предлага потребителски кредит, предназначен за клиенти на газоразпределителните предприятия. Кредитът може да се изполва според желанието на клиента за финансиране на всички етапи на газификация.

Параметри на кредита:

Лихва – 7.8 %

Срок на кредита – от 6 до 120 месеца.

Размер –  до 10 000 лева;

Без такса за разглеждане на документите;.

Еднократна такса управление на кредита - 1,5% от размера на разрешения кредит, минимум 60 лева. Таксата се удържа от Овергаз Капитал при усвояване на кредита.

Без такса за предсрочно погасяване!

Безплатна застраховка живот на кредитополучателя!

Можете да кандидатсвате на място в офисите ни за кредитите на Овергаз Капитал или онлайн през www.overgascapital.com.

Необходими документи:

- Лична карта на кредитоискателя;

- нотариален акт за собственост на имот, който ще бъде газифициран или поръчителство от собственика на имота;

- техническа и ценова оферта за газификация.

Пълна информация можете да получите на www.overgascapital.com.

Всеки нов клиент заплаща цена за присъединяване.

Такса за сградна газова инсталация се заплаща само в случаите, когато изграждането на сградната газова инсталация е финансирано от газоразпределителното предприятие.

Наредбата за регулиране на цените (чл. 6) предоставя възможност цената за снабдяване с природен газ за битовите потребители да бъде начислявана като константна величина през цялата година. Така се формира цена за снабдяване в размер на 2,74 лева без ДДС за всеки месец от годината.