Социална мисия

Уважаеми приятели,

Ние, в Овергаз, вярваме че:

 • мисията на човека е да бъде полезен;
 • свободният труд е творчество;
 • само създавайки за другите, можем да създаваме себе си, и
 • по този начин можем да бъдат пример за децата си.

Още от самото създаване на Овергаз ние не сме преставали да инвестираме в дългосрочно в собствени проекти, насочени към обществото. Важни елементи на всички тези проекти са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.  Практиката ни е насочена в четири посоки. И те са хармонични на професионалната мисия на Овергаз:

 • образование;
 • култура и изкуство;
 • екология и околна среда;
 • подпомагане на общността.

Средствата, които нашата компания отделя за  програмата си в полза на обществото, са непренебрежима част от годишната чиста печалба на Овергаз. Никой не ни задължава да инвестираме средства извън пряката ни мисия – осигуряване на достъп за всички до екологичнно чистия и евтин природен газ. Но ние го правим с пълното съзнание, че когато помагаш навреме, помагаш двойно.

Ние подкрепяме проекти, които са неотменен обществен интерес. Уважаваме идеи, пред чийто резултат българските граждани са равни.

Ще ни видите да залесяваме нови гори, на мястото на опожарените или изсечените, макар че това не влиза в пряката ни производствена дейност. Правим го заради природата на България, която принадлежи на всички ни.

Ще срещнете името ни в най-модерните проекти за българското образование. Инвестираме там, защото вярваме, че българската мечта ще се сбъдне в резултат на усилията на високообразовани и родолюбиви млади българи.

Ще видите, че помагаме на българския театър – ние сме генералните спонсори на наградите Аскеер, пред чиито високи критерии всички наши артисти, режисьори, сценографи и композитори са равни.

 

Ние не претендираме, че можем да помогнем навсякъде и за всичко.

България ще успее, когато усилията на хора като нас всеки ден се множат.

 


 

Корпоративна социална отговорност

Като член на световната инициатива и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Овергаз възприе, подкрепя и прилага стриктно в своята дейност и сфера на влияние 10-те принципа на международната неправителствена организация:

 • да зачита и подкрепя опазването правата на човека;
 • да гарантира необвързване с действия, нарушаващи правата на човека;
 • да приеме свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне;
 • да премахне всякакви форми на насилствен и принудителен труд;
 • ефективно да се премахне детския труд;
 • да изкорени дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия;
 • да подкрепя превантивните подходи в опазването на околната среда;
 • да подема и поддържа инициативи, стимулиращи по-голяма отговорност към околната среда;
 • да насърчава развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда;
 • да подкрепя антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

Ангажираността на Овергаз и служителите й за устойчиво развитие на света бе лично заявена и пред Негово Превъзходителство Бан Ки-Мун, генерален секретар на ООН, по време на срещата му с Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН през май 2011 година. Овергаз  следва дългогодишния си ангажимент към обществото и поема пълна отговорност за въздействието на своята дейност. И с убеждението, че всеки трябва да допринася за устойчивото развитие, нашата компания ще продължава да отстоява извоюваната позиция на отговорен корпоративен гражданин, който прилага най-добрите производствени практики, осигурява здравословни и безопасни условия на труд, развива бизнеса с грижа за опазване на природата, партнира със заинтересованите страни и инвестира в разгръщането на човешкия потенциал.

Овергаз не само подкрепя и прилага 10-те принципа, но и споделя и вдъхновява своите действия партньори, потребители и граждани.

 

Комюнике за напредъка на Овергаз за 2017 година

Инфографика за дейността към Глобалния договор на ООН за 2017 година 

Комюнике за напредъка на Овергаз за 2016 година

Инфографика за дейността към Глобалния договор на ООН за 2016 година

Комюнике за напредъка на Овергаз за 2015 година

Комюнике за напредъка на Овергаз за 2014 година

Комюнике за напредъка на Овергаз за 2013 година

 

Овергаз има водеща роля в създаването на колективните проекти на мрежата – проекти, които предлагат конкретни решения на проблеми на обществото и компаниите и насърчават неговото развитие.

Овергаз е сред създателите на Програмата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН „Гордея се с труда на моите родители". Програмата цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. Всяка година за един ден Овергаз отваря врати за децата на своите служители и чрез специална образователна програма представя различни професии и основната дейност на компанията. Програмата помага на децата и младежите за информирания им и отговорен избор на образование и професия.

Резултати от инициативата може да видите тук.

 


Образование

Екипът на нашата компания изповядва философията, че колкото по-високо образовани и квалифицирани специалисти работят в страната ни, толкова по- бързо "българската мечта" ще се превърне в действителност.

Най-смелият и амбициозен проект на Фондация "Дончеви" е частният учебен комплекс "Българско школо". Това е мечтата на г-н Сашо Дончев и неговата съпруга г-жа Ева Дончева. По проекта бе изграден учебен комплекс в София, в който да се обучават деца от детската градина до дванайсеткласното училище.

Детската градина "Слънчево зайче" е сред най-желаните в София. Без излишна скромност, тя е известна с изключително добрите условия за децата, с високата квалификация на персонала и със спокойната и ведра атмосфера. Училището отвори врати през учебната 2002/2003 г. с 9 първолаци.

Учебната 2012-2013 година за учебен комплекс „Българско школо" започна в новата сграда в район „Младост" с площ е 11 200 квадратни метра. Днес над 500 деца се обучават целодневно в училището и в детската градина с ранно чуждоезиково преподаване. Учители-професионалисти развиват техните умения и талантите им в различни области – от точните науки до литература, музика, театрално изкуство и балет.

Повече информация можете да откриете на уеб сайта на училището - http://bgshkolo.com/home/.

 

Свободни, компетентни, знаещи и можещи млади хора, такива, които ценят труда и могат да създават ценности – това са факторите за едно по-добро общество и затова Овергаз инвестира в образователни проекти:

 

Проект „Професионално образование"

Стажантска академия ОВЕРГАЗ - за ученици от професионални гимназии, студенти от 1-ви до 4-ти курс и бъдещи магистри от всички образователни специалности. От 2007 година насам Овергаз е организирал деветстажантски академии за студенти от страната и чужбина. На база на работата си по време на стаж в компанията, младежите правят информиран избор в каква сфера да развиват кариерата си и голяма част от тях избират Овергаз за работодател. За деветте издания на академията около 22% от преминалите успешно стажа остават на постоянна работа.

Провеждането в компанията на стажове и учебни практики за ученици и студенти от различни специалности подпомага тяхната практическа подготовка и съдейства за бъдещата им пълноценна професионална реализация в Овергаз.

Национален учебно-професионален конкурс за най-добър млад инсталатор – конкурс за учениците от енергийните специалности на професионалните гимназии в цялата страна. Конкурсът прави външно оценяване на знанията и уменията на учениците и в този смисъл е първа крачка към внедряване на добрите практики на дуалното обучение.

Национален преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране" – форум със състезателен характер за млади енергетици от професионалните технически гимназии. Място, на които младите споделят смели идеи и получават конструктивна обратна връзка от изявени професионалисти в компанията.

 Култура и изкуство

Философията на нашата компания е, че проблемите на културата могат да бъдат решени от три задължителни елемента: "държавната политика, качествен продукт на пазарна цена и платежоспособно търсене на продукта." И точно като потвърждение на тази философия Овергаз подпомага утвърдилите се със своето качество "продукти" на българското творчество.

Ето защо нашата компания години наред е генерален спонсор на театралните награди Аскеер - станали институция не само в театралните среди, но и в цялото общество. Спомогнахме и за реализирането на знакови театрални постановки Възприемаме нашето спомоществувателство не като помощ просто за наградите на един български театър, а като подкрепа за цялата българска култура.
 

С помощта на Фондация „Млада България" организираме националния конкурс за млади художници и литератори „ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР"- единственото по рода сисъстезание, което стимулира развитието на даровити деца и младежи едновременно в две области – литература и изобразително изкуство.

В своята над 25-годишна история Овергаз е подпомогнал издаването на десетки томове българска художествена, историческа и биографична литература. Голяма част от тези издания се раздават като дарение на читалища и училища в България.

Като подкрепа на българската култура и идентичност ние подпомогнахме и Българската православна църква. До момента сме газифицирали безплатно десетки църкви и храмове в българските градове, включително и сградата на Екзархията ни в Истанбул.

 


Екология и  околната среда

Овергаз развива множество проекти за опазването на околната среда. Te са обединени под условното наименование OverNature.  Защото усилията ни за устойчиво бъдеще и икономически растеж несъмнено вървят ръка за ръка с грижата за природата и разумното използване на ресурсите.

Повече за нашите екологични проекти и инициативи можете да научите в раздел „Екология и околна среда".

 


Подпомагане на общността

Социалната отговорност не е алтруизъм, не е задължение, а трябва да е потребност, потребност на всеки един от нас в трудовия процес." Това кредо неизменно обединява и ангажира служителите в общественополезни каузи сред които са грижа за хората, природата, културното наследство.

Една от инициативите на Овергаз за създаване на общност, противодействие срещу отчуждението и безразличието е Денят на доброволчеството, която се провежда един или два пъти годишно. Това е традиция, която с времето се превърн

а в необходимост за служителите и която насърчава емоционалната връзка с компанията, с нейната идентичност и култура.

През 2016 г. Овергаз се включи в кампанията „Доброволчеството е ценност" на TimeHeroes. Екипът на Овергаз вярва, че чрез доброволстването се придобиват ценни професионални качества като самоинициатива, отговорност, умения за работа с хора, управление на времето, вътрешна мотивация, мислене за работата като за кауза. Затова компанията зачита този опит и при подбора и наемането на нови служители.

Служителите участват и в дарителски акции в помощ на колеги, попаднали е трудна ситуация.

 

 

Това са нашите социални проекти. Ние вярваме в тях.