Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Изготвя ведомости за работни заплати;
  • Генерира и подава към НАП Декларация 1 и 6;
  • Подава данни към НСИ на тримесечие и за година;
  • Изготвяне на справки за нуждите на ръководството.


ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше икономическо образование- специалност „Счетоводство", „Управление на човешките ресурси" или подобна;
  • Минимум 3 години опит в обработката на работни заплати. Отлично познаване на трудовото и осигурително законодателство;
  • Отлични умения за работа със специализиран софтуер за работни заплати. Работа със специализиран софтуер SAP- HR е предимство.
  • Прецизност, организираност, комуникативност, отговорност и инициативност, умения за работа в екип.


Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 06.07.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния и номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз