Спонсорство

Овергаз винаги е подкрепял проекти от значим обществен интерес, защото сами проектираме обществото, в което искаме да живеем.

Част от инициативите, които Овергаз традиционно реализира или подкрепя, са:

  • Награди „Аскеер"– От 1998 година до сега Овергаз е генерален спонсор на театралните награди „Аскеер". Защото театърът е нужен именно в трудни и объркани времена, театърът ни е нужен особено сега, когато усещането за „на ръба“ е осезаемо. 
  • Конкурс за млади изобретатели на фондация „Миню Балкански”;
  • Националният куклено–театрален фестивал "Михаил Лъкатник", който се провежда в Държавния куклен театър „Георги Митев - Жоро", Ямбол;
  • Международният детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа". Всяка година стотици деца от Балканския полуостров се срещат и творят на 31-ви май и 1-ви юни в България;
  • Състезанията „Лингвистично кенгуру" и „Четящо кенгуру“– досега в образователните и занимателни надпревари са участвали над 50 000 деца на възраст от 8 до 19 години;
  • Литература – Овергаз подкрепя издаването на книги, сред които са луксозният том „50 златни български филма", биографията на Лешек Балцерович от Витолд Гадомски, „Вековете на Буров" от Николай Увалиев, „Александър Стамболийски - публицистика" от Милена Стамболийска, „Алманах България", събрани съчинения на поета Любомир Левчев и много други;
  • Инициативи в подкрепа на „Българско школо" – личният проект на Ева и Сашо Дончеви, като гостувания на театрални спектакли, творци, музиканти, писатели, които да посяват зрънца в културното израстване на децата.

Ние не претендираме, че можем да помогнем навсякъде и за всичко. В единични случаи Овергаз подкрепя и други стойностни проекти, извън горе изброените в случай, че отговарят на ценностите и приоритетите на компанията.

Основните правила при кандидатстване за спонсорство са:

  • Всички заявления да бъдат адресирани до Изпълнителния директор г-н Сашо Дончев на пощенския адрес на Овергаз - София 1407, ул. "Филип Кутев" 5 или e-mail: society@overgas.bg, тел. (+359 2) 4283 283;
  • Заявленията да съдържат подробна информация за предлагания проект;
  • Средствата, отпускани от Овергаз за спонсорство, се планират в годишния бюджет на компанията за социални и образователни инициативи. Това означава, че предложенията трябва да бъдат подадени до края на предходната година.

Решение за подкрепа или отказ се взима от ръководството на компанията, след което кандидатът бива уведомен.