Екопроекти

Овергаз развива множество проекти за опазването на околната среда. Te са обединени под условното наименование OverNature. Това са:

  • Играта на Овергаз „е-Дом” – как да живеем в хармония с природата;
  • "Съвместно изпълнение";
  • "Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца";
  • "Опознай природата и я опазвай";
  • "Разделно събиране на отпадъци".