Широко приложение

Вашият бизнес е свързан с жилищни сгради, офиси, хотели, болници, ресторанти, обществени перални, автотранспорт, производствени предприятия – природният газ се адаптира към Вашите специфични изисквания.

Неговото приложение е широко: отопление на различни по обем и функция площи, топла вода, професионално готвене, охлаждане, производство на електрическа енергия, дори гориво за автотранспорта. 

Качествата на природния газ осигуряват работата и на най-взискателните производства. Газът е основен компонент за производството на тор-амоняк. Той е важна суровина за производство на стъкло, стомана, платове, оцветители, пластмаси и др. Причината за тази популярност на природния газ е, че изключително високите температури, които са необходими при производството на тези материали, могат да се достигнат единствено при горене на природен газ. Допълнително качество на газа е, че той е по-удобен за използване, защото лесно и бързо се запалва и угасява.