"Българско школо"


"Българско школо" е мащабният и амбициозен образователен проект на Ева и Сашо Дончеви.

В годишното издание на Българския Forbes г-н Дончев споделя, че мечтата му е изграждането на Университет. Логичният преход към висшето образование са предшестващите го образователни степени.

"Българско школо" разполага с изграден учебен комплекс в столичния квартал "Младост", в който се обучават деца от детската градина до дванадесети клас.

ВИЗИЯ

Създаване на общност от щастливи деца, пълноценно изживяващи своето детство и израстващи като образовани, активни и успешни българи.

МИСИЯ

  • Подготовка на уверени и успешни млади хора;
  • Инвестиране в личностното развитие на децата;
  • Създаване на условия за придобиване на практически умения за успешна бъдеща реализация.

ЦЕЛИ

  • Създаване на среда за изграждане и развитие на  свободни, отговорни и съпричастни професионалисти;
  • Откриване и развиване на талантите на децата и стимулиране на тяхната индивидуалност;
  • Обучение, стимулиране на активността и подкрепа на младите хора в областта на образованието, спорта, културата и науката;
  • Формиране на социални навици за успешна интеграция в съвременното общество.

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ:

  • Стипендии за учениците с най-добри постижения от участия в републикански и международни олимпиади, конкурси и форуми;
  • Награден фонд за ученици и преподаватели за прилагане на нови и атрактивни методи за усвояване на учебния материал.

"Българско школо" е училище с история и добро име в обществото, защото съчетава традициите на българското образование от годините на неговия възход и иновационните практики в обучението.

web: http://www.bgshkolo.com/