Присъединяване

За да ползвате природен газ във Вашия дом, е необходимо да се присъедините към газоразпределителната инфраструктура на „Овергаз Мрежи" във Вашия град.

Присъединяването е услугата, необходима за свързване на Вашата индивидуална газова инсталация с мрежата на газоразпределителното предприятие. За целта газоразпределителното дружество изгражда допълнително отклонение от своята мрежа и Ви предоставя индивидуален разходомер, който да отчита Вашето потребление.

За да се присъедините, е необходимо да подадете Заявление за присъединяване в някой от нашите клиентски центрове.

При наличие на техническа възможност за свързване на Вашия дом с газоразпределителната мрежа, на база на подаденото заявление, е необходимо да сключите Договор за присъединяване към мрежата.

Проверете техническата възможност за присъединяване на Вашия дом към газоразпределителната мрежа >>

Образец на заявление и договор за присъединяване, както и цени по градове можете да видите тук:

Изберете населено място