"Млада България"

Фондация "Млада България" е учредена през 1995 година.

Тя съществува за да:

  • открива, възпитава, обучава и подкрепя деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията;
  • създава устойчива среда за изграждане и развитие на успешни млади професионалисти, необходими за бизнеса и обществото.

Цели:

1. Да изгради успешни млади хора - уверени, компетентни, целеустремени, с активна позиция в обществото.

2. Да инвестира в личностното развитие на децата:

  • за да знаят, че светът е интересен, различен и непрестанно променящ се;
  • за да могат да участват в него пълноправно и с достойнство и увереност в собствените си сили;
  • за да искат да го променят към по-добро;
  • за да прилагат уменията си творчески и да проявяват толерантност към заобикалящия ги свят.

3. Да създава условия за децата и младите хора да развиват  у себе си: лидерство, екипност, отговорност, активна позиция, смелост да експериментират и откриват нови възможности.

Области на подкрепа:

  • образователни инициативи и програми;
  • популяризиране и въвеждане на съвременни модели и практики в областта на образованието;
  • проекти, създаващи условия на младежите за участие в извънкласни и извънучилищни форми на обучение и помощ при изграждане на социално значими качества и устойчиво поведение.

Ценности:

Грижа

Детето и младият човек са ценност по целия път на развитието им.

Устойчивост

Инвестицията в изграждането на хармонични млади хора не може да има епизодичен и временен характер.

Съпричастност

Чувствителност и човешка реакция са винаги водещи ориентири. Без тях и най-големият професионализъм е безпомощен.

Екипът на фондацията вярва, че може да постига целите си и да прави правилните неща по правилния начин само ако работи на широка обществена основа и привлича партньори, с които заедно да осъществява мисията си.

За контакти:
Фондация "Млада България"
София
бул. "Евлоги Георгиев" 169
тел.: 02 42 83 647
е-mail: mlada.bg@gmail.com
web: www.mladabg.org