Съвети за безопасност

Природният газ е напълно сигурен и безопасен енергоизточник, в случай че спазвате няколко правила за неговото ползване.

• Запомнете и спазвайте инструкциите, които сте получили от техническите лица след монтиране на Вашите уреди.

• При неизправност на Вашите газови уреди незабавно се свържете с Овергаз или със сервизната фирма, която поддържа Вашите уреди. Никога не предприемайте действия по отстраняване на повредата сами!

• В случай на нарушаване на подаването на газ във Вашия дом:

o Затворете крановете на газовата инсталация и спрете газовите уредиo Отворете вратите и прозорците на Вашия домo Позвънете на телефон 0800 11 211o Не включвайте електрическото осветление или електрически уредиo Не палете клечки и свещиo Не пушете

• Ако усетите миризма на газ на входа в сградата, на двора, на улицата:

o Позвънете на телефон 0800 11 211o Вземете мерки по уведомяване и извеждане на хората от засегнатата сграда или помещениеo Предотвратете включването и изключването на електрическото осветление, както и използването на открит огънo До пристигане на аварийната група, организирайте проветряване на помещението