Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Монтьор "Електрооборудване"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип инициативен и отговорен специалист за позиция Монтьор „Електрооборудване“.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва необходимите операции по топлотехническите съоръжения, свързани с монтиране, свързване, пускане и настройка на измервателната апаратура, сервомеханизми, електронни и автоматични устройства с малка, средна и голяма трудност.
 • Извършва текущ, периодичен преглед и основен ремонт, профилактика и текущо обслужване по топлопреносната мрежа и блоковите абонатни станции, котлите и съоръженията в централата.
 • Проверява и отчита контролно- измервателни уреди в абонатните станции.
 • Контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на машините и съоръженията.
 • Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо или средно образование - специалност „Електротехника“, „Електрообзавеждане“ или друга подобна.
 • Опит по специалността и/или огнярска правоспособност ще се считат за предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС ще се счита за предимство.
 • Умения за работа с MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Прецизност и внимание към детайла, отговорност, организираност и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Apply View all